Wednesday, December 2, 2009

‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki

al-Syeikh 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki di dalam tulisannya: Mujmal I’tikad Aimmah al-Salaf memuji akidah dan perjuangan Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, antaranya beliau menyebut:

“Berterusanlah al-Syeikh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab menyeru kepada akidah yang bersih dan bersinar. Dengan tauhid, beliau menentang syirik, dengan ilmu beliau menentang khurafat” (m.s. 105, Beirut: Muasasah al-Risalah).

al-Syeikh 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki ialah Setiausaha Agung, Muslim World League dalam International Conference on Jurisprudence of Minorities in the Light of Maqasid al-Shariah.

No comments: