Friday, December 4, 2009

Surat al-Syeikh kepada al-Suwaidi

al-Syeikh al-Mujaddin Muhammad bin Abdul Wahab menulis kepada al-Suwaidi, seorang alim di Iraq:

"Dan saya memberitahu kepada engkau bahawasanya saya - walillahilhamd - adalah مُتَّبِعٌ (orang yang mengikuti sunnah) dan bukanlah saya (orang yang mereka-reka/mengada-adakan) akidah, dan agama saya yang saya anuti/berpegang dengan Allah ialah: mazhab ahli al-sunnah wa al-Jamaah berpijak di atasnya oleh imam-imam bagi orang-orang islam seperti imam-imam yang empat dan pengikut-pengikut mereka sehingga ke hari kiamat." (al-Rasa-il al-Syakhsiah - al-Risalah al-Khamisah. hal 36)

No comments: