Friday, December 4, 2009

Mazhab Kami

al-Syeikh al-Mujaddin Muhammad bin Abdul Wahab berkata:

"Adapun mazhab kami adalah mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam bagi Ahl al-Sunnah dan tidaklah kami engkarkan terhadap ahli-ahli mazhab yang empat sekiranya tidak menyalahi nas dari al-Kitab, al-Sunnah, Ijma' umat serta kata-kata jumhurnya dan maksud/tujuan di sini ialah menyatakan dasar yang kami berpijak di atasnya daripada agama dan sungguhnya ia adalah ibadah kepada Allah yang tunggal tanpa sebarang syirik bagiNya, padanya (ibadahnya itu) kami cabutkan kesemua syirik dan mengikuti rasul padanya kami cabutkan kesemua perkara bid'ah melainkan bid'ah yang mana baginya asalnya pada syara' seperti menghimpunkan mashaf di dalam satu kitab dan menghimpun Umar R.A. akan para sahabat untuk bersolat tarawih secara berjamaah dan menghimpunkan ibn mas'ud akan para sahabatnya untuk menceritakan kisah-kisah setiap hari khamis dan yang seumpamanya, maka ini adalah baik/elok, wallahu a'lam. (al-Rasa-il al-Syakhsiyah - al-Risalah al-Sadisah 'Asrah. hal 107)

No comments: