Tuesday, December 15, 2009

Akidah dan Dakwah al-Syeikh

al-Syeikh al-Mujaddin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata:

"Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh:

Aku mengkhabarkan kepada kamu semua, sesungguhnya aku – kepada Allah segala pujian – akidah dan agama-ku yang Allah menjadikannya agama yang diredoiNya adalah mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, yang merupakan mazhab para imam umat Islam seperti para imam mazhab yang empat dan para pengikut mereka sehinggalah ke hari kiamat. Aku juga menerangkan kepada orang ramai agar mereka mengikhlaskan agama (ibadah) kepada Allah, dan aku larang mereka dari memohon doa kepada para nabi dan ruh-ruh orang soleh yang telah meninggal dunia dan selain mereka dan perbuatan syirik lain, demikian juga aku melarang perbuatan syirik mereka dengan menjadikan ibadah kepada selain Allah, terdiri dari melakukan sembelihan, nazar, bertawakkal, sujud dan seumpamanya yang merupakan hak Allah yang tidak ada sekutu padanya samaada bersama malaikat yang hampir mahupun seorang nabi yang diutuskan. Inilah yang diseru oleh para rasul yang awal dan akhir. Inilah juga landasan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah."
(al-Rasa-il al-Syakhsiyyah, al-Risalah 27/257-258, al-Durar al-Sanniyyah 1/46-51)

No comments: