Monday, December 21, 2009

Mengikut Dalil

Kata al-Syeikh al-Mujaddid Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab:

“Maka sesungguhnya yang aku berada di atasnya dan aku seru kamu semua ke kepadanya ialah mencontohi para ahli ilmu (para ulama). Sesungguhnya semua para ulama telah mewasiatkan kepada orang ramai dengan perkara ini. Yang paling masyhur menyeru kepada perkara ini ialah imam kamu semua al-Syafie yang berkata: “Sudah pasti kamu semua akan dapati daripada ku sesuatu yang berbeza dengan hadith. Maka setiap yang berbeza dengan hadith, maka aku menjadikan kamu semua sebagai saksi sesungguhnya aku menarik balik perkara tersebut.” Kemudian dia berkata: “Ikutlah sesiapa yang mengikut dalil dalam masaalah ini dari kalangan para ulama.” (al-Rasail al-Sakhsiah, al-Risalah 22/150, al-Durar al-Sanniyyah 1/31-41)

No comments: